Genotyp

« Powrót do indeksu słownika

Genotyp to zestaw genów danej osoby, włącznie z wariantami genetycznymi. Jest to cały zestaw genów odziedziczony po obojgu rodzicach. Genotyp decyduje o cechach dziedzicznych danego człowieka. Genotyp można określić, sekwencjonując genom danej osoby.

« Powrót do indeksu słownika