Dobra praktyka wytwarzania

« Powrót do indeksu słownika

Celem dobrej praktyki wytwarzania (ang. Good Manufacturing Practice, GMP) jest zagwarantowanie, że produkty są wytwarzane w jednolity sposób zgodnie z odpowiednimi normami jakościowymi.

Wiarygodność jakości produktów jest gwarantowana poprzez kontrolę pięciu krytycznych parametrów: personelu, środowiska, urządzeń, metod i materiałów.

« Powrót do indeksu słownika