Biotransformacja

« Powrót do indeksu słownika

Biotransformacja jest procesem, w którym jedna substancja przechodzi (przekształca się) w drugą w wyniku reakcji chemicznej zachodzącej w organizmie. Biotransformacja jest niezbędna do przetrwania, ponieważ wchłaniane składniki odżywcze (żywność, tlen, itp.) są przekształcane w substancje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. W przypadku niektórych farmaceutyków, to metabolit ma właściwości terapeutyczne, a nie czynny składnik leku.

« Powrót do indeksu słownika