Biorównoważność

« Powrót do indeksu słownika

Biorównoważność oznacza, że ten sam czynny składnik leku obecny w dwóch lekach charakteryzuje się taką samą szybkością i stopniem wchłaniania. Działanie leków powoduje ten sam efekt w miejscu docelowym. Na przykład receptor w mózgu może stanowić miejsce docelowe działania leku. Biorównoważność jest często używana do porównania oryginalnej i generycznej wersji leku lub dwóch różnych preparatów (na przykład tabletek lub zawiesiny doustnej) tego samego leku.

« Powrót do indeksu słownika