Badania eksploracyjne

« Powrót do indeksu słownika

Badania eksploracyjne to badania opracowywane w celu wybrania związków lub leków celowanych lub metod na podstawie danych od ludzi zamiast od zwierząt. Takie badania wykonuje się wcześnie w Fazie I procesu badań klinicznych, które obejmują ograniczone narażenie człowieka, nie mają celu terapeutycznego i nie są przeznaczone do określenia maksymalnej tolerowanej dawki.

« Powrót do indeksu słownika