Anonymisering

«Tilbage til ordlisteindeks

Fjernelse af personlige oplysninger (f.eks. navne eller adresser på forsøgspersoner i kliniske undersøgelser), så dem, der bruger forsøgsdataene, ikke kan identificere de deltagende personer. Helt anonymiserede data indeholder ingen oplysninger, der vil gøre det muligt at identificere enkeltpersoner – selv ved at krydstjekke dataene i forhold til andre informationskilder. Anonyme data er data, der har fået fjernet personlige oplysninger.

Synonymer:
anonym
«Tilbage til ordlisteindeks