Znacznik — Wyniki zgłaszane przez pacjentów (PRO)

widoczny 2 wyniki 

Gromadzenie danych w badaniach klinicznych

W badaniach klinicznych można stosować kilka sposobów zbierania danych, w tym metody elektroniczne i wyniki zgłaszane przez pacjentów (PRO). Aby zapewnić najlepszą możliwą jakość wszystkich zebranych danych, wszystkie opcje...

Czytaj więcej »