Tagg – Toxikologi

Visar 2 resultat 

Allmänna toxicitetsstudier

I icke-kliniska toxicitetsstudier undersöks ett läkemedels säkerhetsprofil.Kandidatföreningar måste genomgå många olika toxicitetsstudier innan de först administreras i kliniska prövningar eller godkänns för försäljning.

Läs mer »