Tagg – Retrospektiva studier

Visar 1 resultat 

Epidemiologi

Epidemiologi är studien av de olika faktorer som påverkar förekomst, spridning eller förebyggande och kontroll av sjukdom, skada och andra hälsorelaterade händelser i en definierad mänsklig population.

Läs mer »