Tagg – patientberättelse

Visar 1 resultat 

Vägen framåt är att aktivt lyssna på patienten

Berättelserna från patienter, familjemedlemmar, partners, vänner, vetenskapsmän och vårdpersonal är ganska slående – och understryker att vi har en lång väg att gå mot mer systematisk patientdelaktighet inom vårdens...

Läs mer »