Znacznik — Lek

widoczny 6 wyniki 

Leki biologiczne

Leki biologiczne lub białkowe, takie jak insulina, wchodzą w interakcje z konkretnymi strukturami docelowymi w organizmie pacjenta. Dokładniej określone miejsce docelowe działania leku powinno przekładać się na większą szansę...

Czytaj więcej »

Terapia genowa

Terapia genowa jest sposobem przywracania funkcjonowania genów w komórkach, w których ich nie ma lub nie działają prawidłowo. Jest to wysoce eksperymentalna technika, ale wyniki jej zastosowania w badaniach...

Czytaj więcej »

Odkrywanie i opracowywanie leków

Po zidentyfikowaniu cząsteczki receptora lub enzymu uczeni zaczynają szukać potencjalnych składników, które będą oddziaływać z celem, aby skorygować aktywność powiązaną z chorobą. Cząsteczki takie są poddawane długim i drobiazgowym...

Czytaj więcej »

Informacje wprowadzające dotyczące leków

Lek jest zwykle definiowany jako substancja lub preparat, który może leczyć chorobę lub jej zapobiegać. Leki muszą zostać dostarczone do organizmu, gdzie są dystrybuowane do narządów, które ich potrzebują,...

Czytaj więcej »

Szczepionki

Szczepionki są preparatami biologicznymi utworzonymi ze zmodyfikowanych wersji drobnoustrojów powodujących chorobę. Szczepionka podnosi lub zapewnia odporność na konkretne choroby, zwykle w związku z działaniami profilaktycznymi lub leczeniem.

Czytaj więcej »