Tagg – Evidensnivåer

Visar 2 resultat 

Kritisk läsning av kliniska studieresultat

När läsaren kritiskt läser resultaten av en klinisk studie ska denne ta hänsyn till relevant information från de bästa tillgängliga källorna och bör även beakta frågor avseende studiens tillförlitlighet,...

Läs mer »

Evidensbaserad medicin

Inom evidensbaserad medicin kombineras klinisk evidens och erfarenhet så att läkare och patienter kan fatta de bästa besluten på individuell basis.

Läs mer »