Tagg – EUPATI

Visar 4 resultat 

Vägen framåt är att aktivt lyssna på patienten

Berättelserna från patienter, familjemedlemmar, partners, vänner, vetenskapsmän och vårdpersonal är ganska slående – och understryker att vi har en lång väg att gå mot mer systematisk patientdelaktighet inom vårdens...

Läs mer »

Styrkan i patientens röst inom forskning

Styrkan i patientrösten är fenomenal och inspirerar, motiverar, informerar, utmanar och vägleder oss under våra medvetandeseminarier.Det kanske låter enkelt – dela dina erfarenheter och höj medvetandet. Patientrösten innebär mer...

Läs mer »

Aktivist, störningselement, representant

Det fanns aldrig tillräckligt många av oss aktivister men vi såg till att befinna oss varhelst en politiker talade eller öppnade ett nytt köpcenter eller firade någon händelse osv....

Läs mer »