Tagg – Epidemiologi

Visar 3 resultat 

Epidemiologiska begrepp:incidens och prevalens

Epidemiologi är den underliggande och grundläggande vetenskapen om folkhälsan.Den kan definieras som all forskning om hälsohändelser i populationer, bland annat följande:Hur många är drabbade av sådana händelser, ökar eller...

Läs mer »

Epidemiologi

Epidemiologi är studien av de olika faktorer som påverkar förekomst, spridning eller förebyggande och kontroll av sjukdom, skada och andra hälsorelaterade händelser i en definierad mänsklig population.

Läs mer »

Riskfaktorer vid hälsa och sjukdom

Riskfaktorer är sådana faktorer som är kopplade till dålig hälsa, funktionshinder, sjukdom eller död.Riskfaktorer kan i huvudsak klassificeras som beteendemässiga, fysiologiska, demografiska, miljömässiga eller genetiska.En minskning av exponeringen för...

Läs mer »