Znacznik — Elektroniczne karty obserwacji klinicznej (eCRF)

widoczny 1 wyniki 

Gromadzenie danych w badaniach klinicznych

W badaniach klinicznych można stosować kilka sposobów zbierania danych, w tym metody elektroniczne i wyniki zgłaszane przez pacjentów (PRO). Aby zapewnić najlepszą możliwą jakość wszystkich zebranych danych, wszystkie opcje...

Czytaj więcej »