Znacznik — Dobra praktyka kliniczna

widoczny 1 wyniki 

Pozwolenie na badanie kliniczne w Europie

Aby otrzymać pozwolenie na badanie kliniczne, należy złożyć wniosek o pozwolenie na badanie kliniczne do organu regulacyjnego i komisji bioetycznej, które dokonują oceny protokołu i wydają pozytywną lub negatywną...

Czytaj więcej »