Tagg – Biomarkörer

Visar 2 resultat 

Evidensbaserad medicin

Inom evidensbaserad medicin kombineras klinisk evidens och erfarenhet så att läkare och patienter kan fatta de bästa besluten på individuell basis.

Läs mer »

Biomarkörer

Biomarkörer är indikatorer som används i medicinsk forskning för att mäta biologiska processer, sjukdomsprocesser och svar på behandling.Användningen av biomarkörer kan förbättra processen för läkemedelsutveckling och hjälpa till att...

Läs mer »