Znacznik — Biomarkery

widoczny 2 wyniki 

Medycyna oparta na faktach

Medycyna oparta na faktach łączy dowody kliniczne i doświadczenie, tak aby lekarze i pacjenci mogli podejmować najlepsze decyzje w każdym pojedynczym przypadku.

Czytaj więcej »

Biomarkery

Biomarkery to wskaźniki stosowane w badaniach medycznych do pomiarów procesów biologicznych, procesów chorobowych i odpowiedzi na leczenie. Zastosowanie biomarkerów może poprawić proces rozwoju leków i pomóc w dostosowywaniu leczenia...

Czytaj więcej »