Tagg – Bias

Visar 2 resultat 

Statistik i kliniska prövningar:Bias

Det finns flera typer av bias som kan förekomma vid kliniska prövningar, bland annat urvals-, mätnings- och publiceringsbias.Statistik används vid kliniska prövningar för att undvika eller korrigera dessa biaser.

Läs mer »