Tag - Baten-risicobeoordeling

Weergeven 5 resultaten 

Informatie over geneeskundige producten

Informatie over geneeskundige producten wordt op verschillende, nauwkeurig gereguleerde manieren aan patiënten en zorgverleners aangeboden. Hieronder vallen etikettering, bijsluiters en de samenvatting van de productkenmerken.

Lees meer »

Principes van risicobeheersing

Risicomanagement is belangrijk bij geneesmiddelenontwikkeling en geneesmiddelenbewaking om crisissituaties en schadelijke gevolgen te vermijden. Er zijn diverse soorten risico’s; strategieën voor risicomanagement moeten deze beoordelen en minimaliseren, en afwegen...

Lees meer »