Tagg – Aktiv läkemedelssubstans

Visar 1 resultat 

Biotillgänglighet och bioekvivalens

Biotillgänglighet är andelen (procentandelen) av en tillförd dos av oförändrat läkemedel som når blodomloppet (den systemiska cirkulationen).Biotillgängligheten varierar mellan olika läkemedelssubstanser och tillförselvägar.

Läs mer »