Kategori – Patientdelaktighet

Visar 21 resultat 

Patientdelaktighet – HIV DUET fas III-prövningar

En fallrapport över patientdelaktighet om patientrepresentation i HIV DUET fas III-prövningar för en ny behandlingsregim med en kombination av två prövningsföreningar:TMC125 (etravirin) och TMC114 (darunavir).Konsultation mellan AIDS Treatment Activists Coalition...

Läs mer »

Patientdelaktighet – äggstockscancer

Ett exempel på patientdelaktighet i fas III vid en fallrapport över patientdelaktighet i en rådgivande kommitté bestående av sex sjuksköterskor, specialister inom gynekologisk onkologi, från hela Europa och fyra...

Läs mer »

Relaterade taggar

Search