Ordliste

AJAX progress indicator
Søg:
(klar)
 • a

 • Adaptivt designMuligheden for at ændre designet i et igangværende klinisk forsøg bliver mere og mere udbredt. Det er kendt som adaptivt design. Data bliver evalueret, før forsøget er færdigt. Dette er kendt som interimanalyse og kan udføres på flere forskellige tidspunkter. Afhængigt af omstændighederne kan(...)
 • Allogene cellerAllogene celler er celler, der stammer fra en donor, f.eks. knoglemarv eller navlesnorsblod.
 • Alternativ hypoteseI udviklingen af lægemidler kunne man f.eks. fremsætte hypotesen, at en ny behandling af en sygdom er bedre end den eksisterende standardbehandling. Hvis den nye behandling kaldes "B", og standardbehandlingen kaldes "A", erklærer hypotesen, at "B" er bedre end "A". Denne hypotese ville blive(...)
 • anonymBei anonymen Daten wurden sämtliche persönlichen Daten (wie Namen oder Adressen der Teilnehmer klinischer Studien) entfernt, sodass Personen, die die Studiendaten verwenden, jene Personen, die teilgenommen haben, nicht identifizieren können. Ordnungsgemäß anonymisierte Daten enthalten keine(...)
 • Anonyme kodningssystemerDatasæt fra enkeltpersoner i et forsøg får tildelt entydige koder, så de kan opbevares og administreres korrekt. Anonyme kodningssystemer (ACS) bruger koder, der ikke er relateret til personlige oplysninger, som på nogen måde kan bruges til at identificere enkeltpersoner (en deltagers(...)
 • AnonymiseringFjernelse af personlige oplysninger (f.eks. navne eller adresser på forsøgspersoner i kliniske undersøgelser), så dem, der bruger forsøgsdataene, ikke kan identificere de deltagende personer. Helt anonymiserede data indeholder ingen oplysninger, der vil gøre det muligt at identificere(...)
 • AntistofEt antistof, også kendt som et immunoglobin, er et protein, der produceres af kroppens immunsystem, når det registrerer skadelige stoffer (kaldet antigener). Antigener kan være molekyler from mikroorganismer (bakterier, svampe, parasitter og vira) eller kemikalier (insektgift). Antistoffer(...)
 • Anvendelse med særlig udleveringstilladelseMetode til at tilbyde et lægemiddel, før det er endeligt godkendt af en (kompetent) lægemiddelmyndighed til brug hos mennesker. Denne procedure anvendes til meget syge personer, der ikke har andre behandlingsmuligheder. Ofte skal der opnås godkendelse fra sag til sag ved anvendelse af et(...)
 • å

 • ÅrsagsforholdForholdet mellem en hændelse eller situation og en mulig grund eller årsag.
 • ÅrsagssammenhængEr sammenhængen mellem en hændelse (årsagen) og en anden hændelse (virkningen), hvor virkningen er en direkte følge af årsagen.