Ordliste

AJAX progress indicator
Søg:
(klar)
 • s
 • Stabilitet
  Stabilitet er et stofs evne til at forblive uændret. Ændringer kan forekomme på grund af det miljø, stoffet befinder sig i, f.eks. udsat for sollys eller vand, eller i kroppen. Ændringer kan også forekomme på grund af kemiske og biologiske processer, der foregår inde i stoffet.
 • Stamcellebehandlinger
  Stamcellebehandlinger, også kendt som regenerativ medicin, er brugen af stamceller til at behandle eller forebygge en sygdom eller en lidelse. Stamceller, der dyrkes i et laboratorium, manipuleres til at blive specialiseret i bestemte celletyper, f.eks. hjertemuskelceller, blodceller eller(...)
 • Stamceller
  Stamceller er udifferentierede (ikke-specialiserede) celler, der kan udvikle sig til specialiserede celler og kan dele sig med henblik på at producere flere stamceller. De har potentiale til at udvikle sig til mange forskellige celletyper i kroppen i løbet af deres tidlige liv og vækst.(...)
 • Standardafvigelse
  Standardafvigelsen er et mål for mængden af variation inden for et datasæt. Hvis alle værdier i et datasæt ligger meget tæt på hinanden, vil standardafvigelsen være tæt på nul. I sådanne tilfælde ligger datapunkterne tæt på middelværdien (gennemsnittet). En høj standardafvigelse angiver, at(...)
 • Statistisk følgeslutning
  Statistisk følgeslutning er den proces, hvor der drages konklusioner om en population ved hjælp af statisk analyse af en stikprøve af den pågældende population.Eksempel: I kliniske forsøg er test af en hypotese et middel til at drage konklusioner om virkningen af de lægemidler, der undersøges,(...)
 • Statistisk signifikans
  Statistisk signifikans er et grundlæggende begreb inden for hypotesetestning. I ethvert forsøg, hvor der bruges en stikprøve fra en population (f.eks. en stikprøve af patienter med en bestemt sygdom), er der en mulighed for, at en observeret effekt kan skyldes forskelle mellem stikprøven og(...)
 • Stikprøvestørrelse
  I et klinisk forsøg er stikprøvestørrelsen antallet af patienter eller foretagne observationer. Der skal være tilstrækkeligt mange patienter eller observationer, så det er muligt at registrere forskelle mellem grupperne i forsøget. En beregning af stikprøvestørrelsen er nødvendig. Den skal(...)
 • Stof
  To eller flere elementer eller molekyler, der er kemisk bundet til hinanden. Ordet ‘stof’ bruges ofte om et lægemiddel, der er under udvikling.
 • Stratificering
  I kliniske forsøg er stratificering opdelingen af patienter eller analyse af resultater baseret på noget andet end den givne behandling. Stratificering har to forskellige betydninger. I begrebets første betydning beskriver det den naturlige fordeling af patienter i undergrupper. Patienter(...)
 • Subkutan
  Dies ist die Verabreichung eines Arzneimittels in die Hautschicht direkt unter der Dermis und Epidermis (also unter die oberen Hautschichten). Das subkutane Gewebe hat nur wenige Blutgefäße, sodass dort verabreichte Arzneimittel langsam und gleichmäßig aufgenommen werden. Ein Beispiel ist ein(...)