Ordliste

AJAX progress indicator
Søg:
(klar)
 • s

 • SikkerhedsfarmakologiFarmakologiske undersøgelser af sikkerhed siger noget om, hvorvidt der er sandsynlighed for, at et lægemiddel viser sig at være usikkert, når det gives til populationer af mennesker inden for den terapeutiske bredde. Farmakologiske undersøgelser af sikkerhed har til formål at hindre brugen af(...)
 • Sjælden sygdomEn sjælden sygdom er en sygdom, der kun påvirker en lille procentdel af populationen. Sjældne sygdomme defineres almindeligvis som livstruende eller kronisk invaliderende sygdomme, som har så lav prævalens (mindre end 1 ud af 2.000 mennesker), at der skal en særlig, fælles indsats til for at(...)
 • SomatiskBegrebet somatisk bruges ofte i biologi til at referere til cellerne i kroppen i modsætning til kønsceller, som normalt bliver til æg eller sædceller. Inden for lægevidenskaben er det et begreb (mere generelt), der er relateret til kroppen. Somatiske mutationer er forandringer i generne, som(...)
 • StabilitetStabilitet er et stofs evne til at forblive uændret. Ændringer kan forekomme på grund af det miljø, stoffet befinder sig i, f.eks. udsat for sollys eller vand, eller i kroppen. Ændringer kan også forekomme på grund af kemiske og biologiske processer, der foregår inde i stoffet.
 • StamcellebehandlingerStamcellebehandlinger, også kendt som regenerativ medicin, er brugen af stamceller til at behandle eller forebygge en sygdom eller en lidelse. Stamceller, der dyrkes i et laboratorium, manipuleres til at blive specialiseret i bestemte celletyper, f.eks. hjertemuskelceller, blodceller eller(...)
 • StamcellerStamceller er udifferentierede (ikke-specialiserede) celler, der kan udvikle sig til specialiserede celler og kan dele sig med henblik på at producere flere stamceller. De har potentiale til at udvikle sig til mange forskellige celletyper i kroppen i løbet af deres tidlige liv og vækst.(...)
 • StandardafvigelseStandardafvigelsen er et mål for mængden af variation inden for et datasæt. Hvis alle værdier i et datasæt ligger meget tæt på hinanden, vil standardafvigelsen være tæt på nul. I sådanne tilfælde ligger datapunkterne tæt på middelværdien (gennemsnittet). En høj standardafvigelse angiver, at(...)
 • Statistisk følgeslutningStatistisk følgeslutning er den proces, hvor der drages konklusioner om en population ved hjælp af statisk analyse af en stikprøve af den pågældende population.Eksempel: I kliniske forsøg er test af en hypotese et middel til at drage konklusioner om virkningen af de lægemidler, der undersøges,(...)
 • Statistisk signifikansStatistisk signifikans er et grundlæggende begreb inden for hypotesetestning. I ethvert forsøg, hvor der bruges en stikprøve fra en population (f.eks. en stikprøve af patienter med en bestemt sygdom), er der en mulighed for, at en observeret effekt kan skyldes forskelle mellem stikprøven og(...)
 • StikprøvestørrelseI et klinisk forsøg er stikprøvestørrelsen antallet af patienter eller foretagne observationer. Der skal være tilstrækkeligt mange patienter eller observationer, så det er muligt at registrere forskelle mellem grupperne i forsøget. En beregning af stikprøvestørrelsen er nødvendig. Den skal(...)