Ordliste

AJAX progress indicator
Søg:
(klar)
 • k

 • Klinisk undersøgelsesrapportEn klinisk undersøgelsesrapport er et dokument, der indeholder udførlige oplysninger om planen og metoderne for undersøgelsen samt dens gennemførelse, så det ligger klart, hvordan undersøgelsen blev udført. Rapporten skal give en tydelig forklaring på, hvordan undersøgelsens design blev valgt,(...)
 • Klinisk virkningInden for lægevidenskaben angiver klinisk virkning en positiv terapeutisk effekt. Hvis en virkning bliver påvist, er det sandsynligt, at en intervention er mindst lige så god som andre tilgængelige interventioner, som den er blevet sammenlignet med. Når der tales om virkning over for(...)
 • KohorteundersøgelserKohorteundersøgelser bruges til at undersøge, hvor udbredte sygdomme er, samt deres årsager og prognoser. Kohorter er grupper af mennesker, der er udvalgt på baggrund af visse karakteristika. Hvis der f.eks. er mistanke om, at eksponering over for en risikofaktor som cigaretrøg kan forårsage(...)
 • Kombinerede lægemidler til avanceret terapiKombinerede lægemidler til avanceret terapi er medicinske produkter baseret på en kombination af gener (genterapi), celler (celleterapi) eller væv (vævsteknologi) med et eller flere stykker medicinsk udstyr som en integreret del af lægemidlet.
 • KonfidensintervalEt konfidensinterval er et estimeret interval af værdier, hvor alle data (resultater) højst sandsynligt vil ligge. For en bestemt behandlingseffekt, der måles i et forsøg på et udsnit af en population kan konfidensintervallet beregnes med henblik på at angive det "bedste bud" på et interval(...)
 • Konfunderende variabelEn konfunderende variabel er noget andet end den undersøgte behandling. Variablen kan påvirke det målte udfald af et forsøg. Forestil dig, at et lægemiddel, der f.eks. skal forebygge almindelig forkølelse, bliver testet ved, at det gives til 1.000 mænd, mens der gives et placebo til en gruppe(...)
 • Kontinuert endepunktEn måling, der ofte er udtrykt i tal, som indsamles i et klinisk forsøg, og som repræsenterer en bestemt variabel. I modsætning til binære endepunkter, der udtrykkes ved ‘ja’ eller ‘nej’ (f.eks. ‘overlevet’ i forhold til ‘død’), udtrykkes kontinuerte endepunkter ved hjælp af en måling på en(...)
 • KontraktforskningsvirksomhedEn kontraktforskningsvirksomhed (CRO – contract research organisation) er en uafhængig virksomhed, der yder støtte i processen til udvikling af lægemidler. En CRO vil typisk organisere og gennemføre kliniske forsøg for at teste et forsøgslægemiddel i mennesker.
 • Kriterier for beslutninger om at stoppe eller fortsætteStoffer, der undersøges som potentielle nye lægemidler, skal opfylde visse kriterier på hvert stadium af udviklingen, for at processen kan fortsætte. Disse kriterier skal aftales af dem, der udvikler lægemidlerne. En beslutning om at gå videre betyder, at stoffet opfylder kriterierne og(...)
 • Kronisk sygdomEn kronisk sygdom er en langvarig sygdom, der kan kontrolleres, men ikke helbredes. Udtrykket kronisk anvendes normalt, når sygdomsforløbet varer i over tre måneder.Almindelige kroniske sygdomme er f.eks. astma, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), kræft og diabetes. Ved visse sygdomme eller(...)