Endepunkt

«Tilbage til ordlisteindeks

Endepunktet for et klinisk forsøg er en foruddefineret hændelse: f.eks. forekomsten af en sygdom, forekomsten af et symptom eller et bestemt laboratorieresultat. Når en person når til endepunktet, bliver personen generelt ekskluderet fra yderligere forskning i forsøget.

Endepunkter kan være hårde (objektive) eller bløde (subjektive). I visse tilfælde kan de erstattes af surrogatslutpunkter. De endepunkter, der bruges i et forsøg, skal defineres og dokumenteres som en del af forsøgsprotokollen.

«Tilbage til ordlisteindeks