Whole genome sequencing [WGS]

« Terug naar Woordenlijst Index

Whole genome sequencing’ (WGS) is een laboratoriumproces waarbij de complete DNA-sequentie van het genoom van een organisme in één keer wordt uitgelezen. Er is grote vooruitgang geboekt in de snelheid waarmee een genoom kan worden gesequentieerd, in het aantal genomen dat tegelijkertijd kan worden gesequentieerd, en in het goedkoper maken van sequentiëren. Dit alles heeft een enorme impact gehad op medisch onderzoek en de ontwikkeling van geneesmiddelen.

Technologieën voor het met hoge doorvoer bepalen van genoomsequenties zijn op grote schaal ingevoerd als onderzoeksmethode en worden nu ook geïntroduceerd in de klinische praktijk. Op het gebied van geneeskunde op maat zal whole genome sequencing in de toekomst een belangrijk hulpmiddel zijn voor het sturen van behandelingen.

« Terug naar Woordenlijst Index