Proof of Mechanism („dowód mechanizmu działania”)

« Powrót do indeksu słownika

Badanie potwierdzające mechanizm działania (ang. proof of mechanism, POM) jest przeprowadzane z udziałem zdrowych ochotników podczas Fazy I rozwoju klinicznego leku. Celem takich badań jest wykazanie, że nowy lek dociera do narządu(ów) docelowego(ych), oddziałuje na cząsteczki docelowe i w zamierzony sposób wpływa na biologię komórek docelowych.

Synonimy:
Faza I, Faza 1
« Powrót do indeksu słownika