Patiëntgemelde uitkomst

« Terug naar Woordenlijst Index

Een patiëntgemelde uitkomst (‘patient-reported outcome’, PRO) is een maat voor de ervaring of opvatting van een deelnemer aan een klinisch onderzoek. Het is geen klinische maat of een beoordeling uitgevoerd door een andere persoon die bij het onderzoek betrokken is. PRO’s worden meestal verzameld door patiënten te verzoeken vragenlijsten in te vullen of hen te interviewen. Vragenlijsten of interviewrichtlijnen die worden gebruikt als onderdeel van klinische onderzoeken, moeten uitvoerig worden getest om er zeker van te zijn dat ze betrouwbaar en deugdelijk zijn.

PRO’s kunnen worden gebruikt voor beoordeling van bijvoorbeeld symptomen zoals deze door de patiënt worden ervaren, invaliditeit, kwaliteit van leven en andere opvattingen over gezondheid.

Er zijn talrijke gepubliceerde vragenlijsten voor PRO’s die betrekking hebben op de kwaliteit van leven; andere zijn ontwikkeld voor specifieke aandoeningen of behandelingen. Sommige zijn algemeen van opzet, zoals de ‘EuroQoL’ of ‘EQ-5D, die in veel talen zijn vertaald en op uitgebreide schaal in klinische onderzoeken worden gebruikt.

De term PRO wordt vaak uitwisselbaar gebruikt met de term patiëntgemelde uitkomstmaat (PROM).

Synoniemen:
Patiëntgemelde uitkomstmaat ('patient-reported outcome measure', PROM)
« Terug naar Woordenlijst Index