Patiëntenselectie

« Terug naar Woordenlijst Index

Patiëntenselectie kan verwijzen naar hoe patiënten worden gematcht met voorgestelde behandelingen (in het ziekenhuis) of hoe patiënten worden geselecteerd voor deelname aan klinische onderzoeken.

Voordat met de werving van patiënten kan worden gestart, worden voor klinische onderzoeken gedetailleerde inclusie- en exclusiecriteria (criteria voor deelname aan en uitsluiting van het onderzoek) vastgelegd. De inclusie- en exclusiecriteria vormen een belangrijk onderdeel van een onderzoeksprotocol. Als ze op juiste wijze zijn gedefinieerd, verhogen inclusie- en exclusiecriteria de kans dat een onderzoek betrouwbare resultaten oplevert. Ze beschermen ook deelnemers tegen letsel en dragen ertoe bij dat er geen misbruik wordt gemaakt van kwetsbare mensen (zoals degenen die zelf geen geïnformeerde toestemming kunnen geven).

« Terug naar Woordenlijst Index