Opracowywanie leków

« Powrót do indeksu słownika

Termin „opracowywanie leku” odnosi się do naukowego i regulacyjnego procesu wdrożonego w celu wprowadzenia na rynek nowego leku. Często stosuje się synonimicznie również określenie rozwoju leku. Europejska Akademia Pacjentów EUPATI w swoich tekstach stosuje pojęcie „opracowywanie leku”.

Synonimy:
Opracowywanie leku
« Powrót do indeksu słownika