Per land (activiteiten binnen Europa!)

Last update: 11 augustus 2016

image_pdfSave as PDFimage_printPrint this page

Op 9 juni kwam het EUPATI-team van Oostenrijk bijeen met de Oostenrijkse geneesmiddelenautoriteit (AGES) om een congres van een halve dag te organiseren voor patiënten die meer willen weten over de regelgeving voor geneesmiddelen. Bezoek de Facebookpagina van EUPATI Oostenrijk voor het programma en foto’s van de bijeenkomst.

Op 14 juni kwamen in Berlijn 17 landenvertegenwoordigers bijeen voor een workshop van het nationale EUPATI-platform. Onderwerpen op de agenda waren onder meer de toekomst van de EUPATI-cursus op nationaal niveau, de duurzaamheid van de nationale EUPATI-platforms na januari 2017 en de geplande activiteiten voor verspreiding van de EUPATI-toolbox tussen juli en december 2016.

Op 14 juni gaf de Italiaanse EUPATI-cursiste Paola Kruger een interview na een bijeenkomst van het Italiaanse geneesmiddelenbureau (AIFA) over duurzame innovatie waarbij ze EUPATI Italië vertegenwoordigde. U kunt het interview hier beluisteren. Tijdens de bijeenkomst had Paola zitting in een gerenommeerd panel van gezondheidsdeskundigen met onder meer de Italiaanse minister van Volksgezondheid, de directeur-generaal van de AIFA, de voorzitter van Farmaindustria, de coördinator van het Mario Negri Research Instituut en de voorzitter van de Italiaanse vereniging van apothekers. U kunt het optreden van Paola hier beluisteren.

Op 16 juni was EUPATI Portugal de gastheer van een openingsbijeenkomst voor de officiële bevestiging van een partnerschap tussen patiënten (fellows & cursisten van EUPATI), wetenschappelijke vertegenwoordigers (Universiteit van Aveiro, Universiteit van Lissabon) en vertegenwoordigers van de industrie (APIFARMA). EUPATI Portugal concentreert zich op het uitrollen van een breder netwerk van nationale partners. Ze zoeken ook toenadering tot overheidsvertegenwoordigers, toezichthoudende instanties en zorgprofessionals. Daarnaast roepen ze fondsen in het leven ter ondersteuning van een vertaling van de EUPATI-toolbox in het Portugees.

Portugal

Op 21 juni organiseerde EUPATI Ierland twee workshops in het kader van de Summer School on Public and Patient Involvement (zomercursus over samenwerking met publiek en patiënten), georganiseerd door het Health Research Institute, Universiteit van Limerick. Drie EUPATI-cursisten (Caitriona Dunne, Rachel Lynch en Damien Peelo) leidden de discussies. De onderwerpen die werden besproken, hadden betrekking op door patiënten gemelde uitkomsten, geïnformeerde toestemming en health technology assessments. Er werden middelen uit de EUPATI-toolbox gebruikt om deelnemers afkomstig uit patiëntengroepen, de maatschappij en het wetenschappelijk onderzoek te informeren over de drie onderwerpen.

Op 24 juni gaf EUPATI Ierland en een andere EUPATI-fellow, Noirin O’Neill, gaf tijdens de CROI Heart Failure Patient Academy Conference in Galway een presentatie over de leerrijke ervaring met het opleiden van patiënten en over EUPATI.

Op 24 juni organiseerde EUPATI UK samen met ABPI het tweede internationale congres gericht op de bundeling van krachten van patiënten, wetenschappelijke vertegenwoordigers en vertegenwoordigers van de industrie voor patiëntgericht onderzoek naar en ontwikkeling van geneesmiddelen. De Britse EUPATI-cursisten Jill Prawer, Carole Hagan, Maria Piggins, Angela Stringer en Gillian Ferguson presenteerden hun ervaring met patiëntenvoorlichting en hun hoop op de toekomstige inbreng van patiënten binnen een aantal plenaire sessies.

Op diverse sites van patiëntenorganisaties en partners binnen Europa blijven artikelen, goedkeuringen en nieuws over de toolbox verschijnen. Iedereen die belangstelling heeft voor het linken naar eupati.eu vanuit zijn/haar organisatie, kan contact opnemen met [email protected] of [email protected].

Terug naar boven

Zoeken in Toolbox