Κιτ βασικής εκπαίδευσης μίνι μαθημάτων – Επιτροπή δεοντολογίας

Last update: 12 Δεκεμβρίου 2016

image_pdfSave as PDFimage_printPrint this page

Εισαγωγή

Αυτό το κιτ βασικής εκπαίδευσης μίνι μαθημάτων της EUPATI έχει σχεδιαστεί για τη συμμετοχή των ασθενών σε επιτροπές δεοντολογίας.

Τα κιτ βασικής εκπαίδευσης μίνι μαθημάτων της EUPATI έχουν δημιουργηθεί με βάση το περιεχόμενο της εργαλειοθήκης της EUPATI και το πρόγραμμα κατάρτισης εμπειρογνωμόνων ασθενών (Patient Expert Training Course) της EUPATI. Τα κιτ βασικής εκπαίδευσης έχουν ως στόχο να εξετάσουν τους ρόλους που διαδραματίζουν οι ασθενείς στην ανάπτυξη φαρμάκων, όπως για παράδειγμα αυτούς που φαίνονται στο παρακάτω σχήμα.

Τα κιτ βασικής εκπαίδευσης σάς παρέχουν συνδέσμους για συναφή έγγραφα στην εργαλειοθήκη, καθώς και σχετικές διαφάνειες PowerPoint και μέσα, ώστε να προετοιμάσετε μια μονοήμερη ή πολυήμερη εκπαίδευση σχετικά με το θέμα. Κάθε ένα από τα κιτ βασικής εκπαίδευσης περιέχει μια επιλογή διαφανειών PPT, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να εκπαιδεύσετε τους ασθενείς/συνηγόρους σχετικά με τα «βασικά στοιχεία» στον συγκεκριμένο τομέα, π.χ. στο πλαίσιο ενός σεμιναρίου διάρκειας δύο ωρών ή μίας ημέρας.

Τα κιτ βασικής εκπαίδευσης βασίζονται στο υφιστάμενο περιεχόμενο του EUPATI Toolbox, καθώς και σε πρόσθετους συνδέσμους για επιπλέον υλικό. Κανένα από τα κιτ βασικής εκπαίδευσης δεν αποτελεί ενότητες «έτοιμων μαθημάτων». Είναι ένας πόρος που μπορεί να επαναχρησιμοποιείται συνεχώς από έναν έμπειρο εκπαιδευτή για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή ενός μαθήματος. Θα πρέπει να τα επεξεργαστείτε και να τα εντάξετε στο ανάλογο πλαίσιο.

Πριν ξεκινήσετε, κατεβάστε και να διαβάστε το «Εγχειρίδιο για εκπαιδευτές».

Επιτροπή δεοντολογίας

Αυτό το κιτ βασικής εκπαίδευσης παρέχει συναφή έγγραφα για ανάγνωση, διαφάνειες, κουίζ, ένα βίντεο και μια άσκηση για τη δημιουργία κατάρτισης για ασθενείς που σκοπεύουν να συμμετάσχουν σε επιτροπές δεοντολογίας.

Βασική βιβλιογραφία

Εισαγωγή στην κλινική έρευνα

Δεοντολογία στην ιατρική έρευνα στον άνθρωπο

Επιτροπές δεοντολογίας σε θέματα έρευνας

Αποζημίωση σε κλινικές δοκιμές

Κλινικές δοκιμές σε μικρούς πληθυσμούς

Δικαιώματα, ευθύνες, οργανώσεις των συμμετεχόντων

Έγκριση κλινικών δοκιμών στην Ευρώπη

Καθοδήγηση της EUPATI για τη συμμετοχή των ασθενών στη δεοντολογική αξιολόγηση κλινικών δοκιμών (σύντομα διαθέσιμο)

Προαιρετικά

Ανάπτυξη φαρμάκων για παιδιά

Πόροι

Πώς να οργανώσετε μια εικονική εκπαίδευση για την επιτροπή δεοντολογίας (σύντομα διαθέσιμο)

Παρουσιάσεις

Διαδικασία έγκρισης κλινικών δοκιμών στην Ευρώπη (σύντομα διαθέσιμο)

Κουίζ

Στο μέλλον θα παρέχονται κουίζ για κάθε παρουσίαση σχετικά με τα εξής:

  • Εισαγωγή στην κλινική έρευνα
  • Δεοντολογία στην ιατρική έρευνα στον άνθρωπο
  • Επιτροπές δεοντολογίας σε θέματα έρευνας
  • Αποζημίωση σε κλινικές δοκιμές
  • Κλινικές δοκιμές σε μικρούς πληθυσμούς
  • Δικαιώματα, ευθύνες, οργανώσεις των συμμετεχόντων
  • Έγκριση κλινικών δοκιμών στην Ευρώπη
  • Ανάπτυξη φαρμάκων για παιδιά

Βίντεο

Μπορείτε να κατεβάσετε το An introduction to clinical research [ECRAN] από τη EUPATI στο Vimeo.

Εξερευνήστε την ιστορία των κλινικών δοκιμών που ξεκινά από το 1747 και μάθετε περισσότερα για το πώς λειτουργούν σήμερα σε αυτό το σύντομο βίντεο από το πρόγραμμα ECRAN

Το "Clinical Research" του προγράμματος ECRAN έχει άδεια CC BY-NC-SA 4.0

Όροι χρήσης - Creative Commons

Λάβετε υπόψη ότι όλο το εκπαιδευτικό περιεχόμενο που παρέχεται από την EUPATI διατίθεται με άδεια Creative Commons, η οποία ισχύει και για όλα τα παράγωγά του! Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του περιεχομένου της EUPATI στη σελίδα Creative Commons.

Χρήση του λογότυπου της EUPATI

Το λογότυπο της EUPATI προστατεύεται από εμπορικό σήμα και ανήκει στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ασθενών.

Εξαιρουμένου του περιορισμένου σκοπού επισήμανσης ότι ένα έργο δημιουργήθηκε ή αδειοδοτήθηκε από την EUPATI (Ευρωπαϊκή Ακαδημία Ασθενών για τη Θεραπευτική Καινοτομία), ή συνεργασίας με την EUPATI, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ασθενών (EPF) δεν επιτρέπει τη χρήση, από οποιοδήποτε μέρος, του εμπορικού σήματος «EUPATI» ή οποιουδήποτε σχετικού εμπορικού σήματος ή λογότυπου της EUPATI χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ασθενών. Οποιαδήποτε επιτρεπόμενη χρήση θα είναι σύμφωνη με τις εκάστοτε ισχύουσες οδηγίες χρήσης του εμπορικού σήματος της EUPATI, όπως αυτές ενδέχεται να δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ή να διατίθενται με άλλο τρόπο κατόπιν αιτήματος κατά καιρούς.

A2-SK-ethics-committees-V1.0

Πίσω στην κορυφή

Αναζήτηση στην Εργαλειοθήκη