‘Observer bias’

« Terug naar Woordenlijst Index

‘Observer bias’ (ook ‘ascertainment’ of ‘detection bias’ genoemd) wordt veroorzaakt wanneer de handelingen van een onderzoeker de resultaten van een onderzoek beïnvloeden. ‘Observer bias’ kan onbewust zijn en zou kunnen voortkomen uit de hoop of verwachtingen van de onderzoeker wat betreft het onderzoek. Het treedt hoogstwaarschijnlijk op wanneer:

    • het persoonlijke oordeel van de onderzoeker wordt gebruikt om objectieve uitkomsten van het onderzoek te meten en

 

    • de onderzoeker weet in welke groep elke persoon is ingedeeld (bijvoorbeeld behandeling of placebo).

 

De belangrijkste maatregel in de onderzoeksopzet om ‘observer bias’ in klinische onderzoeken te vermijden is blindering. Er moet ook rekening worden gehouden met het potentiële effect van vertekening tijdens statistische analyse van de onderzoeksgegevens.

Synoniemen:
'ascertainment bias', 'detection bias'
« Terug naar Woordenlijst Index