‘Number-needed-to-treat’

« Terug naar Woordenlijst Index

Het ‘number-needed-to-treat’ (NNT) is een maat die wordt gebruikt om de doeltreffendheid te beschrijven van een interventie, zoals behandeling met een geneesmiddel.

Het NNT is het aantal deelnemers dat moet worden behandeld opdat één persoon herstelt, een afname van de symptomen vertoont of welke uitkomst er ook in het onderzoek wordt gemeten. Een ‘perfect’ resultaat zou zijn dat iedere patiënt een goede uitkomst vertoont; dit zou dan een NNT van 1 opleveren. Een groot NNT houdt in dat de behandeling alleen effectief is bij een klein aantal mensen: een NNT van 100 houdt in dat van de 100 behandelde mensen slecht 1 een gunstige uitkomst vertoont.

Eén voordeel van NNT’s is dat ze gemakkelijk kunnen worden vergeleken voor verschillende geneesmiddelen of interventies.

« Terug naar Woordenlijst Index