Kategori – Medicinsk teknologivurdering

Viser 25 resultater 

Patientinddragelse i MTV

Den måde, patienterne inddrages i et MTV-organ på, afhænger af den politiske og kulturelle kontekst. Patientinddragelse i MTV bør udvikles som resultatet af et partnerskab mellem MTV-organet og patientrepræsentanterne,...

Læs mere »

Relaterede tags

Search