Κατηγορία - Φαρμακοεπιδημιολογία

Επίδειξη 4 αποτελεσμάτων 

Παράγοντες κινδύνου για την υγεία και την ασθένεια

Παράγοντες κινδύνου είναι οι παράγοντες που συνδέονται με κακή υγεία, αναπηρία, ασθένεια ή θάνατο. Γενικά, οι παράγοντες κινδύνου μπορούν να ταξινομηθούν ως συμπεριφορικοί, φυσιολογικοί, δημογραφικοί, περιβαλλοντικοί ή γενετικοί. Η...

Διαβάστε περισσότερα »

Επιδημιολογικές έννοιες: επίπτωση και επιπολασμός

Η επιδημιολογία είναι η υποκείμενη και βασική επιστήμη της δημόσιας υγείας. Θα μπορούσε να οριστεί ως οποιαδήποτε έρευνα για συμβάντα υγείας σε πληθυσμούς, συμπεριλαμβανομένης της ερώτησης: πόσοι επηρεάζονται από...

Διαβάστε περισσότερα »

Διαδικτυακό σεμινάριο: Μητρώα

Σημείωση: Αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο έλαβε χώρα στις 8 Φεβρουαρίου 2018. Μπορείτε να βρείτε μια βιντεοσκόπηση και τις παρουσιάσεις που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού σεμιναρίου παρακάτω. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα »

Σχετικές ετικέτες

Search