Κατηγορία - Φαρμακοεπιδημιολογία

Επίδειξη 6 αποτελεσμάτων 

Επιδημιολογικές έννοιες: επίπτωση και επιπολασμός

Η επιδημιολογία είναι η υποκείμενη και βασική επιστήμη της δημόσιας υγείας. Θα μπορούσε να οριστεί ως οποιαδήποτε έρευνα για συμβάντα υγείας σε πληθυσμούς, συμπεριλαμβανομένης της ερώτησης: πόσοι επηρεάζονται από...

Διαβάστε περισσότερα »

Διαδικτυακό σεμινάριο: Μητρώα

Σημείωση: Αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο έλαβε χώρα στις 8 Φεβρουαρίου 2018. Μπορείτε να βρείτε μια βιντεοσκόπηση και τις παρουσιάσεις που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού σεμιναρίου παρακάτω. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα »

Τεκμηριωμένη ιατρική

Η τεκμηριωμένη ιατρική συνδυάζει τα κλινικά τεκμήρια και την εμπειρία, έτσι ώστε οι γιατροί και οι ασθενείς να μπορούν να λαμβάνουν τις καλύτερες αποφάσεις σε ατομική βάση.

Διαβάστε περισσότερα »

Επιδημιολογία

Επιδημιολογία είναι η μελέτη των διαφόρων παραγόντων που επηρεάζουν την εμφάνιση, την κατανομή ή την πρόληψη και τον έλεγχο των ασθενειών, των τραυματισμών και άλλων συμβάντων που σχετίζονται με...

Διαβάστε περισσότερα »

Παράγοντες κινδύνου για την υγεία και την ασθένεια

Παράγοντες κινδύνου είναι οι παράγοντες που συνδέονται με κακή υγεία, αναπηρία, ασθένεια ή θάνατο. Γενικά, οι παράγοντες κινδύνου μπορούν να ταξινομηθούν ως συμπεριφορικοί, φυσιολογικοί, δημογραφικοί, περιβαλλοντικοί ή γενετικοί. Η...

Διαβάστε περισσότερα »

Σχετικές ετικέτες

Search