Land efter land (aktiviteter i hele Europa!)

Last update: 11 august 2016

image_pdfSave as PDFimage_printPrint this page

Den 9. juni gik EUPATI i Østrig sammen med den østrigske lægemiddelmyndighed (AGES) om at arrangere en halvdagskonference for patienter, der gerne ville vide mere om lægemiddellovgivning. Besøg EUPATIs østrigske Facebook-side på for at se programmet og fotos fra arrangementet.

Den 14. juni mødtes 17 landerepræsentanter i Berlin til EUPATI National Platform Workshop. Punkter på dagsordenen var bl.a. fremtiden for EUPATI-kurset på nationalt plan, de nationale platformes bæredygtighed efter januar 2017 og aktiviteter, der efter planen skal udbredes til EUPATI Toolbox mellem juli og december 2016.

Den 14. juni gav den italienske EUPATI-studerende Paola Kruger et interview efter et arrangement afholdt af den italienske lægemiddelmyndighed (AIFA) om bæredygtig innovation, hvor hun repræsenterede EUPATI i Italien. Du kan se interviewet her. Ved arrangementet var Paola med i et panel af fremtrædende sundhedseksperter, herunder sundhedsministeren, direktøren for AIFA, formanden for Farmaindustria, koordinatoren for Mario Negri-forskningsinstituttet og formanden for den italienske apotekerforening. Du kan høre Paolas indlæg her.

Den 16. juni var EUPATI i Portugal vært ved et åbningsmøde for officielt at etablere et partnerskab mellem repræsentanter for patienterne (EUPATI-patientekspert & -studerende), den akademiske verden (Aveiro-universitetet, Lissabons universitet) og industrien (APIFARMA). EUPATI i Portugal har fokus på at udvide netværket af nationale partnere. De ønsker også at nå ud til embedsmænd, tilsynsmyndigheder og sundhedspersonale. De vil endvidere finde midler til at finansiere en oversættelse af EUPATI Toolbox til portugisisk.

Portugal

Den 21. juni afholdt EUPATI i Irland to workshops som led i initiativet “Summer School on Public and Patient Involvement”, der var arrangeret af institut for sundhedsforskning på Limerick-universitetet. Tre EUPATI-studerende (Caitriona Dunne, Rachel Lynch og Damien Peelo) var ordstyrere. De emner, der blev drøftet, var patientrapporterede oplysninger (patient-reported outcomes), informeret samtykke og medicinske teknologivurderinger. Redskaber fra EUPATI Toolbox blev brugt til at præsentere patient-, samfunds- og forskningsdeltagere for de tre emner.

Den 24. juni præsenterede EUPATI i Irland og en anden EUPATI-patientekspert, Noirin O’Neill, patientuddannelsesforløbet og EUPATI ved CROI Heart Failure Patient Academy-konferencen i Galway.

Den 24. juni gik EUPATI i Storbritannien sammen med ABPI om at arrangere den 2. internationale konference med fokus på samarbejde mellem patienter, den akademiske verden og industrien om patientcentreret lægemiddelforskning og -udvikling. EUPATI-studerende i Storbritannien Jill Prawer, Carole Hagan, Maria Piggins, Angela Stringer og Gillian Ferguson fortalte på flere plenarmøder om deres erfaringer fra patientuddannelsen og deres håb om patientinddragelse i fremtiden.

Artikler, opbakning og nyheder om Toolbox bliver fortsat lagt på hjemmesiderne hos en række patientorganisationer og partnere over hele Europa. Alle, der gerne vil linke til eupati.eu fra deres organisations websted, kan kontakte [email protected] eller [email protected].

Tilbage til toppen

Søg i værktøjskassen