Μίνι πακέτα εκκίνησης μαθημάτων – Καθορισμός ερευνητικών προτεραιοτήτων

Last update: 19 Οκτωβρίου 2016

image_pdfSave as PDFimage_printPrint this page

Εισαγωγή

Αυτό το μίνι πακέτο εκκίνησης μαθημάτων της EUPATI έχει σχεδιαστεί για τη συμμετοχή των ασθενών στον καθορισμό των ερευνητικών προτεραιοτήτων.

Τα κιτ βασικής εκπαίδευσης μίνι μαθημάτων της EUPATI έχουν δημιουργηθεί με βάση το περιεχόμενο της εργαλειοθήκης της EUPATI και το πρόγραμμα κατάρτισης εμπειρογνωμόνων ασθενών (Patient Expert Training Course) της EUPATI. Τα κιτ βασικής εκπαίδευσης έχουν ως στόχο να εξετάσουν τους ρόλους που διαδραματίζουν οι ασθενείς στην ανάπτυξη φαρμάκων, όπως για παράδειγμα αυτούς που φαίνονται στο παρακάτω σχήμα.

Οι ασθενείς μπορούν να συμμετέχουν σε όλη τη διαδικασία της Ε&Α φαρμάκων. Αυτό το διάγραμμα που δημιουργήθηκε από τους Geissler, Ryll, Leto και Uhlenhopp προσδιορίζει ορισμένους υφιστάμενους τομείς στους οποίους οι ασθενείς συμμετέχουν στη διαδικασία. Διακρίνει μεταξύ του απαιτούμενου επιπέδου εμπειρογνωμοσύνης σε έναν τομέα ασθένειας και των διαφόρων τομέων στους οποίους μπορεί να υπάρξει συμμετοχή.

Τα κιτ βασικής εκπαίδευσης σάς παρέχουν συνδέσμους για συναφή έγγραφα στην εργαλειοθήκη, καθώς και σχετικές διαφάνειες PowerPoint και μέσα, ώστε να προετοιμάσετε μια μονοήμερη ή πολυήμερη εκπαίδευση σχετικά με το θέμα. Κάθε ένα από τα κιτ βασικής εκπαίδευσης περιέχει μια επιλογή διαφανειών PPT, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να εκπαιδεύσετε τους ασθενείς/συνηγόρους σχετικά με τα «βασικά στοιχεία» στον συγκεκριμένο τομέα, π.χ. στο πλαίσιο ενός σεμιναρίου διάρκειας δύο ωρών ή μίας ημέρας.

Τα κιτ βασικής εκπαίδευσης βασίζονται στο υφιστάμενο περιεχόμενο του EUPATI Toolbox, καθώς και σε πρόσθετους συνδέσμους για επιπλέον υλικό. Κανένα από τα κιτ βασικής εκπαίδευσης δεν αποτελεί ενότητες «έτοιμων μαθημάτων». Είναι ένας πόρος που μπορεί να επαναχρησιμοποιείται συνεχώς από έναν έμπειρο εκπαιδευτή για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή ενός μαθήματος. Θα πρέπει να τα επεξεργαστείτε και να τα εντάξετε στο ανάλογο πλαίσιο.

Πριν ξεκινήσετε, κατεβάστε και να διαβάστε το «Εγχειρίδιο για εκπαιδευτές».

Καθορισμός ερευνητικών προτεραιοτήτων

Αυτό το κιτ βασικής εκπαίδευσης παρέχει ανάγνωση γενικών πληροφοριών, διαφάνειες, βίντεο και κουίζ με σκοπό την εκπαίδευση των ασθενών που σκοπεύουν να συμμετάσχουν στον καθορισμό των ερευνητικών προτεραιοτήτων.

Βασική βιβλιογραφία

Ανακάλυψη και ανάπτυξη φαρμάκων

Παρασκευή ενός φαρμάκου. Βήμα 1: Πριν από την ανακάλυψη

Παρασκευή ενός φαρμάκου. Βήμα 2: Επιλογή στόχου

Παρασκευή ενός φαρμάκου. Βήμα 3 και 4: Επιλογή ενός μορίου ή οδηγού

Παρασκευή ενός φαρμάκου. Βήμα 5: Μη κλινικές δοκιμές ασφάλειας

Παρασκευή ενός φαρμάκου. Βήμα 6: Φάση Ι - Απόδειξη του μηχανισμού

Παρασκευή ενός φαρμάκου. Βήμα 7: Φάση II - Απόδειξη των εικαζόμενων χαρακτηριστικών

Παρασκευή ενός φαρμάκου. Βήμα 8: Μελέτες επιβεβαίωσης

Παρασκευή ενός φαρμάκου. Βήμα 9: Υποβολή αιτήσεων έγκρισης στις ρυθμιστικές αρχές

Παρασκευή ενός φαρμάκου. Βήμα 10: Διαχείριση του κύκλου ζωής

 

Νέοι τομείς έρευνας για τα εξατομικευμένα φάρμακα

Εισαγωγή στην κλινική έρευνα

Προκλήσεις στην εξατομικευμένη ιατρική

Η δύναμη της φωνής των ασθενών στην έρευνα

Χρήση εκτός ένδειξης

Προαιρετικά

Δεν υπάρχει προαιρετικό περιεχόμενο στο κιτ βασικής εκπαίδευσης για τον καθορισμό ερευνητικών προτεραιοτήτων.

Παρουσιάσεις

Κουίζ

Στο μέλλον θα παρέχονται κουίζ για κάθε παρουσίαση σχετικά με τα εξής:

  • Ανακάλυψη και ανάπτυξη φαρμάκων
  • Παρασκευή ενός φαρμάκου. Βήμα 1-10
  • Νέοι τομείς έρευνας για τα εξατομικευμένα φάρμακα
  • Προκλήσεις στην εξατομικευμένη ιατρική
  • Χρήση εκτός ένδειξης

Βίντεο

Μπορείτε να κατεβάσετε το An introduction to clinical research [ECRAN] από τη EUPATI στο Vimeo.

Εξερευνήστε την ιστορία των κλινικών δοκιμών που ξεκινά από το 1747 και μάθετε περισσότερα για το πώς λειτουργούν σήμερα σε αυτό το σύντομο βίντεο από το πρόγραμμα ECRAN

Το "Clinical Research" του προγράμματος ECRAN έχει άδεια CC BY-NC-SA 4.0

Όροι χρήσης - Creative Commons

Λάβετε υπόψη ότι όλο το εκπαιδευτικό περιεχόμενο που παρέχεται από την EUPATI διατίθεται με άδεια Creative Commons, η οποία ισχύει και για όλα τα παράγωγά του! Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του περιεχομένου της EUPATI στη σελίδα Creative Commons.

Χρήση του λογότυπου της EUPATI

Το λογότυπο της EUPATI προστατεύεται από εμπορικό σήμα και ανήκει στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ασθενών.

Εξαιρουμένου του περιορισμένου σκοπού επισήμανσης ότι ένα έργο δημιουργήθηκε ή αδειοδοτήθηκε από την EUPATI (Ευρωπαϊκή Ακαδημία Ασθενών για τη Θεραπευτική Καινοτομία), ή συνεργασίας με την EUPATI, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ασθενών (EPF) δεν επιτρέπει τη χρήση, από οποιοδήποτε μέρος, του εμπορικού σήματος «EUPATI» ή οποιουδήποτε σχετικού εμπορικού σήματος ή λογότυπου της EUPATI χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ασθενών. Οποιαδήποτε επιτρεπόμενη χρήση θα είναι σύμφωνη με τις εκάστοτε ισχύουσες οδηγίες χρήσης του εμπορικού σήματος της EUPATI, όπως αυτές ενδέχεται να δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ή να διατίθενται με άλλο τρόπο κατόπιν αιτήματος κατά καιρούς.

 

A2-SK-research-priorities-V1.0

Πίσω στην κορυφή

Αναζήτηση στην Εργαλειοθήκη