Διαδικτυακό σεμινάριο: Οδηγίες τη συμμετοχή των ασθενών στις ρυθμιστικές διαδικασίες

Last update: 3 Ιουλίου 2017

image_pdfSave as PDFimage_printPrint this page

Σημείωση: Το διαδικτυακό σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιουνίου 2017. Μπορείτε να βρείτε μια βιντεοσκόπηση και τις παρουσιάσεις που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού σεμιναρίου παρακάτω.

Εισαγωγή στο διαδικτυακό σεμινάριο

Ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα του προγράμματος EUPATI ήταν η ανάπτυξη, η ευρεία διαβούλευση και η τελική έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με την καλύτερη δυνατή προσέγγιση για την αλληλεπίδραση των ασθενών με την Ε&Α φαρμάκων υπό την καθοδήγηση της φαρμακευτικής βιομηχανίας, τις ρυθμιστικές αρχές, τις επιτροπές δεοντολογίας και τους φορείς ΑΤΥ. Το διαδικτυακό σεμινάριο εστιάζει στην παροχή οδηγιών για τη συμμετοχή των ασθενών στις κανονιστικές διαδικασίες.

Βιντεοσκόπηση διαδικτυακού σεμιναρίου

Ομιλητές:

  • David Haerry, EATG
  • Wolf See, Bayer
  • Cordula Landgraf, SwissMedic
  • Giulio Corbelli, EATG

https://vimeo.com/222502705

Παρουσιάσεις διαδικτυακού σεμιναρίου

Πίσω στην κορυφή

Αναζήτηση στην Εργαλειοθήκη