Διαδικτυακό σεμινάριο: Εμπειρία με τη συμμετοχή των ασθενών στις διαδικασίες ATY

image_pdfSave as PDFimage_printPrint this page

Σημείωση: Αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2017. Μπορείτε να βρείτε μια βιντεοσκόπηση και τις παρουσιάσεις που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού σεμιναρίου παρακάτω.

Εισαγωγή στο διαδικτυακό σεμινάριο

Οι συνήγοροι των ασθενών συμμετέχουν όλο και περισσότερο στις διαδικασίες ΑΤΥ σε όλη την Ευρώπη, γεγονός που ενθαρρύνεται επίσης από τις συστάσεις της Health Technology Assessment International. Αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο συζητά την εμπειρία των συνηγόρων των ασθενών στις διαδικασίες ΑΤΥ, καθώς και ορισμένα ερωτήματα και προκλήσεις που σχετίζονται με την εν λόγω συμμετοχή και εργασία. Το θεμέλιο αυτής της συμμετοχής είναι η Οδηγία για τη συμμετοχή των ασθενών στις ΑΤΥ της EUPATI.

Βιντεοσκόπηση διαδικτυακού σεμιναρίου

Ομιλητές:

  • Paola Kruger, Υπότροφος της EUPATI
  • Joan Jordan, Υπότροφος της EUPATI, Συντονίστρια Περιεχομένου της EUPATI
  • Colm Fahey, Roche Pharmaceuticals
  • Tamás Bereczky, EUPATI Communcations

 

Παρουσιάσεις διαδικτυακού σεμιναρίου

Κάντε κλικ εδώ για όλες τις διαφάνειες του διαδικτυακού σεμιναρίου.

 

Πίσω στην κορυφή

Αναζήτηση στην Εργαλειοθήκη