God laboratoriepraksis

«Tilbage til ordlisteindeks

Principperne for god laboratoriepraksis (GLP) er en kvalitetsstandard, der vedrører den organisatoriske proces og de forhold, hvorunder non-kliniske sundheds- og miljøsikkerhedsundersøgelser planlægges, udføres, overvåges, registreres, rapporteres og arkiveres. GLP har til formål at sikre, at resultaterne af disse undersøgelser er troværdige, og at et forsøg kan gentages når som helst.

«Tilbage til ordlisteindeks