Evidensbaseret medicin

«Tilbage til ordlisteindeks

Evidensbaseret medicin (EBM) gør brug af videnskabelige metoder i medicinsk praksis ved hjælp af teknikker inden for videnskab, teknologi og statistik – f.eks. metaanalyse af videnskabelig litteratur, analyse af fordele og risici samt randomiserede kontrollerede forsøg. Et af formålene med evidensbaseret medicin er, at sundhedspersonale skal anvende “en samvittighedsfuld, klar og velovervejet brug af den nuværende bedste evidens” i deres daglige arbejde.

«Tilbage til ordlisteindeks