Target Product Profile (produktets målprofil)

«Tilbage til ordlisteindeks

En Target Product Profile er et dokument, som beskriver egenskaberne ved et produkt (f.eks. et lægemiddel), som en virksomhed planlægger eller udvikler. Dokumentet kan indeholde en lang række oplysninger, såsom dosering, hvordan produktet skal administreres (det kan f.eks. en patient, der tager et lægemiddel via munden, eller en hospitalssygeplejerske, der giver lægemidlet som en injektion), formulering, kliniske undersøgelser, bivirkninger (uønskede skadelige virkninger) og kontraindikationer (situationer, hvor produktet ikke må bruges).

Target Product Profile udarbejdes af den virksomhed, der udvikler behandlingen, og hvis den påbegyndes tidligt, kan den være med til at holde udviklingsarbejdet fokuseret på slutmålet. En Target Product Profile kan også bruges som udgangspunkt for drøftelser mellem virksomheden og de lægemiddelmyndigheder, der skal vurdere produktet, før det kan frigives til markedsføring.

«Tilbage til ordlisteindeks