Blødt endepunkt

«Tilbage til ordlisteindeks

Endepunktet i et klinisk forsøg er en hændelse, f.eks. forekomsten af en sygdom, et symptom eller et bestemt laboratorieresultat. Når en person når til endepunktet, bliver personen generelt ekskluderet fra yderligere forskning i forsøget.

Et blødt endepunkt er en subjektiv observation. Det er f.eks. normalt at måle livskvalitet som et endepunkt i fase III-forsøg, hvor patienterne bliver stillet specifikke spørgsmål om indvirkningen af deres sygdom og/eller behandling.

I modsætning hertil er et hårdt endepunkt et endepunkt, der er veldefineret og kan måles objektivt. I kræftforskning kan endepunktet i et forsøg f.eks. være relateret til reaktionen på en behandling (f.eks en tumor, der bliver mindre).

De endepunkter, der bruges i et forsøg, skal defineres og dokumenteres som en del af forsøgsdesignet.

«Tilbage til ordlisteindeks