Bias i forhold til garanteret tid

«Tilbage til ordlisteindeks

Hvis en gruppe forsøgsdeltagere, der får et placebo, bliver overvåget/fulgt lige fra det øjeblik, de bliver indlemmet i et forsøg, men behandlingen af en anden gruppe med forsøgsdeltagere ikke starter lige med det samme, kan denne forsinkelse skabe bias i forsøget. Denne type bias kaldes “bias i forhold til garanteret tid”.

Bias i forhold til garanteret tid betyder, at deltagerne i behandlingsarmen kun bliver overvåget/fulgt, hvis de overlever (eller f.eks. ikke har symptomer, som behandlingen har til formål at forebygge) gennem hele forsinkelsen. Alle, der ikke gør dette, bliver ekskluderet fra forsøget. Det betyder, at behandlingsarmen vælges på et andet grundlag end placeboarmen.

Den letteste måde at undgå bias i forhold til garanteret tid på er at bruge matching. Deltagerne i behandlingsarmen og placeboarmen matches individuelt. Hvis en deltager i behandlingsarmen skal vente i 30 dage på at påbegynde forsøget, matches denne person med en placebodeltager, der også har overlevet eller overlevet uden symptomer i 30 dage efter at være indtrådt. Det er også kendt som etablering af sammensatte par.

«Tilbage til ordlisteindeks