Σχετικά με την Εργαλειοθήκη

Η Εργαλειοθήκη είναι μια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη για το Α-Ω της έρευνας και ανάπτυξης φαρμάκων (Ε&Α) και της εμπλοκής των ασθενών. Σκοπός της Εργαλειοθήκης είναι να παρέχει πρόσβαση σε καλά δομημένο, ολοκληρωμένο, επιστημονικά αξιόπιστο και φιλικό προς τον χρήστη εκπαιδευτικό υλικό για τους ασθενείς σχετικά με διάφορα θέματα σε αυτούς τους τομείς. Οι πληροφορίες δεν αφορούν συγκεκριμένα φάρμακα ή ασθένειες, αλλά είναι εφαρμόσιμες στην πλειονότητα των ασθενειών και/ή των φαρμάκων.

Το υλικό που μπορεί να βρεθεί στην Εργαλειοθήκη περιλαμβάνει άρθρα, παρουσιάσεις, βίντεο, διαδικτυακά σεμινάρια, αρχικές δέσμες, ενημερωτικά δελτία, infographics και γλωσσολογικά στοιχεία.

Η εργαλειοθήκη ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2016 και περιέχει πληροφορίες σε 14 γλώσσες. Σε λιγότερο από τέσσερα χρόνια, περισσότεροι από 6 εκατομμύρια χρήστες έχουν αποκτήσει πρόσβαση σε αυτόν τον πόρο και έχουν επωφεληθεί από αυτόν.

Η Εργαλειοθήκη επεκτείνεται και βελτιώνεται συνεχώς με νέο υλικό, το οποίο αντικατοπτρίζει τις τελευταίες επιστημονικές ανακαλύψεις και τα πιο σημαντικά νέα και γεγονότα που σχετίζονται με την ανάπτυξη φαρμάκων.