Mærke – Lægemidlers sikkerhed

Viser 2 resultater 

Minikursus-startsæt – Lægemiddelsikkerhed

Startsættene giver dig links til relevant baggrundsinformation i værktøjskassen Toolbox og tilhørende PowerPoint-slidedesign og medier, så du kan forberede et endags- eller flerdageskursus om patientinddragelse i lægemiddelsikkerhed.

Læs mere »

Kommunikation om risikoen ved lægemidler

Risikokommunikation er tovejsudveksling af information om risici og fordele ved et lægemiddel. Patienter, virksomheder og sundhedsmyndigheder har alle en vigtig rolle at varetage i forbindelse med risikokommunikation og -styring.

Læs mere »