Κατηγορία - Συμμετοχή ασθενών

Επίδειξη 42 αποτελεσμάτων 

Συμμετέχοντες ασθενείς – Μεταξύ αναδόχων και συμμετεχόντων

Ένα παράδειγμα της εμπειρίας των ίδιων των ασθενών από τη χρήση τους ως διασύνδεσης μεταξύ των αναδόχων και των συμμετεχόντων σε κλινικές δοκιμές. Πραγματοποιείται και για σπάνιες ασθένειες με...

Διαβάστε περισσότερα »

Συμμετέχοντες ασθενείς – Σχεδιασμός κλινικής δοκιμής

Παράδειγμα συμμετοχής ασθενών μέσα από τη συμβολή ασθενών και οργανώσεων ασθενών στον σχεδιασμό μιας κλινικής δοκιμής για τη νόσο Cushing. Η διαβούλευση πραγματοποιήθηκε μεταξύ της Novartis και νοσηλευτών από διαφορετικές...

Διαβάστε περισσότερα »

Συμμετέχοντες ασθενείς – Ανατροφοδότηση για τη συγκατάθεση μετά από ενημέρωση

Μια αναφορά περίπτωσης συμμετεχόντων ασθενών σχετικά με την ανατροφοδότηση των ασθενών για τη βελτίωση του εντύπου συγκατάθεσης μετά από ενημέρωση. Οι υπάλληλοι της UCB ζήτησαν τη γνώμη ασθενών με...

Διαβάστε περισσότερα »

Συμμετέχοντες ασθενείς – Δοκιμές DUET φάσης III για τον HIV

Μια αναφορά περίπτωσης ασθενών που συμμετείχαν σε δοκιμές DUET φάσης ΙΙΙ για τον HIV για ένα νέο θεραπευτικό σχήμα που χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό δύο υπό διερεύνηση ενώσεων: TMC125 (ετραβιρίνη)...

Διαβάστε περισσότερα »

Συμμετέχοντες ασθενείς – DevelopAKUre για την αλκαπτονουρία

Παράδειγμα σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (DevelopAKUre) από διάφορες διεθνείς ομάδες του κλάδου (Sobi), οργανώσεις ασθενών (AKU Society και ALCAP), νοσοκομεία (Royal Liverpool, Hospital Necker και Εθνικό Ινστιτούτο Ρευματικών...

Διαβάστε περισσότερα »

Συμμετέχοντες ασθενείς – Ηπατίτιδα Γ φάσης ΙΙΙ

Μια συνεργασία μεταξύ της Bristol-Myers Squibb (BMS) και της FUNDHEPA (οργάνωση ασθενών) με σκοπό την παροχή της ευκαιρίας σε περισσότερους ασθενείς να λάβουν μια καινοτόμο θεραπεία για την ηπατίτιδα...

Διαβάστε περισσότερα »

Συμμετέχοντες ασθενείς – Duchenne Parent Project

Μια αναφορά περίπτωσης συμμετεχόντων ασθενών σχετικά με τον οργανισμό Duchenne Parent Project που συνεργάζεται με την ακαδημαϊκή κοινότητα και τη βιομηχανία για την εξεύρεση μιας θεραπείας/αγωγής για τη μυϊκή...

Διαβάστε περισσότερα »

Συμμετέχοντες ασθενείς – Συνεργασία στην έρευνα και ανάπτυξη για τον HIV

Μια συνεργασία στην έρευνα και ανάπτυξη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ομάδας Θεραπείας του AIDS, του European Liver Patients Association, του Treatment Action Group και του Τμήματος Ε&Α της Janssen.

Διαβάστε περισσότερα »

Συμμετέχοντες ασθενείς – Συμβούλιο για το μελάνωμα

Ειδικοί νοσηλευτές και εμπειρογνώμονες ομάδων υποστήριξης για το μελάνωμα πραγματοποίησαν μια συνεδρίαση του συμβουλίου για το μελάνωμα, προκειμένου να διερευνήσουν τις αντιλήψεις σχετικά με τις νέες θεραπείες και τις...

Διαβάστε περισσότερα »

Σχετικές ετικέτες

Search