Κατηγορία - Συμμετοχή ασθενών

Επίδειξη 8 αποτελεσμάτων 

Συμμετέχοντες ασθενείς – Σχεδιασμός κλινικής δοκιμής

Παράδειγμα συμμετοχής ασθενών μέσα από τη συμβολή ασθενών και οργανώσεων ασθενών στον σχεδιασμό μιας κλινικής δοκιμής για τη νόσο Cushing. Η διαβούλευση πραγματοποιήθηκε μεταξύ της Novartis και νοσηλευτών από διαφορετικές...

Διαβάστε περισσότερα »

Διαδικτυακό σεμινάριο: Οδηγίες για τη συμμετοχή των ασθενών στον δεοντολογικό έλεγχο των κλινικών δοκιμών

Ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα του προγράμματος EUPATI ήταν η ανάπτυξη, η ευρεία διαβούλευση και η τελική έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με την καλύτερη δυνατή προσέγγιση για την αλληλεπίδραση των...

Διαβάστε περισσότερα »

Διαδικτυακό σεμινάριο: Οδηγία για τη συμμετοχή των ασθενών στις ΑΤΥ

Σημείωση: Το διαδικτυακό σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουλίου 2017. Μπορείτε να βρείτε μια βιντεοσκόπηση και τις παρουσιάσεις που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού σεμιναρίου παρακάτω. Εισαγωγή στο διαδικτυακό...

Διαβάστε περισσότερα »

Διαδικτυακό σεμινάριο: Εμπειρία με τη συμμετοχή των ασθενών στις διαδικασίες ATY

Σημείωση: Αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2017. Μπορείτε να βρείτε μια βιντεοσκόπηση και τις παρουσιάσεις που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού σεμιναρίου παρακάτω. Εισαγωγή στο...

Διαβάστε περισσότερα »

Διαδικτυακό σεμινάριο: Μητρώα

Σημείωση: Αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο έλαβε χώρα στις 8 Φεβρουαρίου 2018. Μπορείτε να βρείτε μια βιντεοσκόπηση και τις παρουσιάσεις που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού σεμιναρίου παρακάτω. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα »

Διαδικτυακό σεμινάριο: Κοινοτικές συμβουλευτικές επιτροπές

Σημείωση: Αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου 2018. Μπορείτε να βρείτε μια βιντεοσκόπηση και τις παρουσιάσεις που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού σεμιναρίου παρακάτω. Εισαγωγή στο...

Διαβάστε περισσότερα »

Κιτ βασικής εκπαίδευσης- Κοινοτικές συμβουλευτικές επιτροπές

Τα κιτ βασικής εκπαίδευσης σάς παρέχουν συνδέσμους για συναφή έγγραφα στην εργαλειοθήκη, καθώς και σχετικές διαφάνειες PowerPoint και μέσα, ώστε να προετοιμάσετε μια μονοήμερη ή πολυήμερη εκπαίδευση σχετικά με...

Διαβάστε περισσότερα »

Διαδικτυακό σεμινάριο: Οδηγίες τη συμμετοχή των ασθενών στις ρυθμιστικές διαδικασίες

Ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα του προγράμματος EUPATI ήταν η ανάπτυξη, η ευρεία διαβούλευση και η τελική έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με την καλύτερη δυνατή προσέγγιση για την αλληλεπίδραση των...

Διαβάστε περισσότερα »

Σχετικές ετικέτες

Search