Κατηγορία - ΑΤΥ

Επίδειξη 27 αποτελεσμάτων 

Συμμετοχή των ασθενών στην ΑΤΥ

Ο τρόπος συμμετοχής των ασθενών σε έναν φορέα ΑΤΥ εξαρτάται από το πολιτικό και πολιτισμικό πλαίσιο. Η συμμετοχή των ασθενών στην ΑΤΥ πρέπει να επιτυγχάνεται ως αποτέλεσμα της συνεργασίας...

Διαβάστε περισσότερα »

Αξιολόγηση της κλινικής αποτελεσματικότητας στην ΑΤΥ

Οι φορείς ATY διενεργούν αξιολογήσεις κλινικής αποτελεσματικότητας, στις οποίες οι νέες τεχνολογίες συγκρίνονται με το ισχύον πρότυπο περίθαλψης και άλλες υπάρχουσες θεραπείες.

Διαβάστε περισσότερα »

Σχετικές ετικέτες

Search